Opakovací léčby

Doléčování je nedílnou součástí léčby. Bylo by mylné domnívat se, že absolvováním čtyřměsíční léčby na našem oddělení se člověk stane zcela vyléčeným. Léčbu by měl klient chápat spíše jako přípravu na zvládání života bez návykové látky mimo chráněné prostředí oddělení.

Závislost je onemocněním chronickým a silně recidivujícím. Proto je dobré věnovat otázce doléčování zvýšenou pozornost již během léčby.

Jedním ze způsobů doléčování, které nabízí naše oddělení absolventům komplexní (12 týdenní) léčby jsou tzv. opakovací léčby. První opakovací léčba ("opakovačka") se zpravidla doporučuje po třech měsících od ukončení řádné léčby.

Do opakovací léčby nastupuje klient na dobu 5 dní (od pondělí do pátku), účastní se standarního programu oddělení včetně terapeutických skupin.

Opakovací léčby jsou jedním ze způsobů, jak si udržovat ostražitost vůči návykové látce. Navíc mohou být exuseři pro klienty v léčbě důkazem toho, že abstinence není ničím výjimečným. Někteří klienti k nám jezdí na opakovací pobyty i po mnoha letech abstinence.

Vyhledávání

Kontakt

Oddělení léčby závislostí 21 Psychiatrická léčebna Šternberk
Olomoucká 173
Šternberk 785 01
21A (muži + ženy): 585085210
21B (muži): 585085214