Informace o nás

 

Oddělení je součástí komplexu Psychiatrické léčebny Šternberk, jeho charakteristickým rysem je režimový způsob léčby.

Primariát je organizačně rozdělený na koedukované oddělení pro léčbu závislostí (21A) a mužské oddělení pro léčbu závislosti (21B). Obě oddělení jsou otevřená. Součástí žádného z oddělení léčby závislostí není detoxifikační jednotka. Je-li u pacienta před přijetím potřeba detoxifikační pobyt, je možné jej absolvovat na oddělení 5 PL Šternberk, pokud to kapacita dovolí. V takovém případě kontaktujte vedoucího lékaře odd. - MUDr. Pavel Zippe, tel.: 727 919 505, popřípadě staniční sestru Pavlíkovou, tel.: 727 919 532.

Na oddělení 21A probíhá komplexní ústavní léčba závislosti na alkoholu, nealkoholových psychoaktivních látkách a léčba patologického hráčství. Důraz léčby je kladený na změnu života v trvalé a důsledné abstinenci od návykových látek. Více ZDE Informace odd.21A.odt

Oddělení 21B je otevřeným oddělením pro muže s diagnózou závislosti na alkoholu, psychoaktivních látkách a diagnózou patologického hráčství, případně s další psychiatrickou diagnózou (duální diagnózy). Jedná se o léčebně-resocializační oddělení závislostí. Základní myšlenkou oddělení 21B je umožnit léčbu závislosti pacientům za účelem regenerace organismu v programu specializované adiktologické rehabilitace a resocializace. Smyslem léčby je prodloužení období abstinence pacientů se sníženou motivací a pacientů s duální diagnózou, která limituje jejich zařazení do standardního terapeutického programu oddělení 21A. Prodloužení abstinence od psychoaktivních látek bezpochyby podporuje celkovou regeneraci organismu včetně regenerace kognitivních funkcí. V odborné terminologii lze tento přístup chápat jako systém harm reduction (mírnění škod).

Na přechodné období můžou zdravotní služby oddělení 21B využít také pacienti, kteří jsou čekatelé na léčbu závislosti na koedukovaném oddělení 21A.

Více ZDE Informace odd.21B

Vyhledávání

Kontakt

Oddělení léčby závislostí 21 Psychiatrická léčebna Šternberk
Olomoucká 173
Šternberk 785 01
21A (muži + ženy): 585085210
21B (muži): 585085214