SETKÁNÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A OSOB BLÍZKÝCH 24. 6. 2015

05.06.2015 20:33

SETKÁNÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A OSOB BLÍZKÝCH 24. 6. 2015

O CO JDE? 
Jedná se o akci oddělení 21A a 21B, kterou pořádáme od roku 2008 pravidelně 4x ročně pro rodiny či blízké osoby našich pacientů. Setkání vzniklo jako reakce na časté nereálné představy a očekávání efektu léčby závislosti rodinami pacientů.

CO TAM? 
Personál umožní přítomným jiný, možná nový pohled na svého příbuzného (závislého) a na porozumění závislosti jako dlouhodobé nemoci mozku. Příbuzní se dozvědí více o fenoménu kodependence (= spoluzávislosti), "díky" které se oni sami zamotávají do bludného kruhu závislosti (pocity viny, přebírání odpovědnosti, záměny rolí, zanedbávání sebe sama...) - závislost není onemocněním jednotlivce, ale celého rodinného systému.
Zúčastnění mají možnost zeptat se personálu na cokoliv, co je zajímá, nebo trápí, zároveň je zde možnost sdílení svých problémů (zjištění, že  "v tom nejsem sám...").
Zkušenosti z praxe ukazují, že setkání se podílí na zlepšení vzájemných vztahů našich pacientů a jejich blízkých.

KDY A KDE SE UVIDÍME:
Nejbližší Setkání rodinných příslušníků a osob blízkých se uskuteční ve středu 24. června 2015 ve 14:00 hodin v kinosálu při 21A.

Na Vaši účast se těší personál Oddělení léčby závislostí

Vyhledávání

Kontakt

Oddělení léčby závislostí 21 Psychiatrická léčebna Šternberk
Olomoucká 173
Šternberk 785 01
21A (muži + ženy): 585085210
21B (muži): 585085214