SETKÁNÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A OSOB BLÍZKÝCH

24.02.2015 21:30

Pravidelnou akci oddělení 21A a 21B organizujeme pro rodiny či blízké našich pacientů již od roku 2008. Vznikla jako reakce na časté nereální představy a očekávání efektu léčby závislosti rodinami pacientů.

Jedná se o povídání si se členy terapeutického týmu, kteří umožní přítomným jiný, možná nový pohled na svého příbuzného (závislého) a porozumění závislosti jako dlouhodobé nemoci mozku.
Příbuzní se dozvědí více o fenoménu kodependence, "díky" kterému se sami zamotávají do bludného kruhu závislosti (pocity viny, přebírání odpovědnosti, záměny rolí, zanedbávání sebe sama...).

Zúčastnění mají možnost klást personálu dotazy, zjistit, nakolik pravdivé jsou některé předsudky ("alkohol v malém množství je lék") a jak důležitá je pomoc okolí v udržení abstinence závislého. V neposlední řadě je zde možnost sdílení svých problémů (zjištění, že "v tom nejsem sám...").

Setkání neposkytuje návody na to, jak žít se závislým, co dělat a co nedělat...  Spíše nabízí možnost získání nezkreslených informací z první ruky, které můžou být účastníkům prospěšné. Zkušenosti z praxe ukazují, že setkání se podílí na zlepšení vzájemných vztahů našich pacientů a jejich blízkých.

Nejbližší Setkání rodinných příslušníků a osob blízkých se uskuteční ve středu 11. března 2015 ve 14:30 hodin v kinosálu při 21A.

Na Vaši účast se těší personál Oddělení léčby závislostí


Vyhledávání

Kontakt

Oddělení léčby závislostí 21 Psychiatrická léčebna Šternberk
Olomoucká 173
Šternberk 785 01
21A (muži + ženy): 585085210
21B (muži): 585085214