Možnosti doléčování

 

Doléčování je důležitou součástí léčby závislosti. Klient by měl mít ke konci léčby jasný plán, jakým způsobem se bude doléčovat. Jedním z možných způsobů doléčování je pravidelná účast na svépomocných skupinách v místě či blízkém okolí svého bydliště.

 

Podrobný seznam doléčovacích center v ČR pro závislé: Doléčovací centra.odt

 

Svépomocné skupiny, které se zabývají léčbou závislosti najdete např. na těchto internetových stránkách:

 

   Anonymní alkoholici   - seznam svépomocných skupin AA v ČR

KLUS - klub lidí usilujících o střízlivost

Modrý kříž - svépomocné skupiny motivované křesťanským posláním

Anonymní narkomani - svépomocné skupiny v Praze a Brně

Anonymní hráči

Terapeutické komunity v ČR - pro dlouhodobou léčbu závislosti na drogách

 

Doléčování s možností podporovaného bydlení nabízí např.:

 

P-centrum Je nestátní nezisková organizace zabývající se prevencí, léčbou a integrací osob ohrožených drogovou závislostí. P-centrum poskytuje lidem s problémem drog a jejich blízkým ambulantní léčbu a poradenství. Poradenské služby (i telefonické a emailem) jsou bezplatné a anonymní. P-centrum nabízí klientům po léčbě drogové závislosti doléčovací program včetně chráněného. P-centrum sídlí v Olomouci.

A Kluby ČR o.p.s. je obecně prospěšná společnost, působící v Brně, jejímž posláním je poskytovat pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým.

Terapeutická komunita ADVAITA Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi u Chrastavy se strukturovaným terapeutickým programem. Kapacita TK je patnáct klientů. Jedenáct mužů a čtyři ženy. Do léčby přijímájí klienty od osmnácti let. Podmínkou přijetí je zaslaný životopis, dotazník a žádost o léčbu. Před nástupem klienta je nevyhnutelné absolvování detoxu. Většinou jsou přijímáni klienty ze zařízení střednědobé léčby – tedy z psychiatrických lé

Vyhledávání

Kontakt

Oddělení léčby závislostí 21 Psychiatrická léčebna Šternberk
Olomoucká 173
Šternberk 785 01
21A (muži + ženy): 585085210
21B (muži): 585085214